FreeChoice

counselling/presentaties/trainingen

  
FreeChoice geeft informatie ter ondersteuning van mensen die zich los hebben gemaakt, of werden verstoten, uit dwingende groepsculturen, groepen of relaties, sterk gecontroleerde (religieuze) milieus, sekten of High Control Groups.
FreeChoice voor hulpverleners  
 
Daarnaast biedt FreeChoice coaching en counselling aan mensen die in een dwingende groepscultuur zijn opgegroeid. Na vertrek uit de groep geeft meer inzicht in wat de sektarische elementen erin waren, en wat niet, hulp bij het ontwarren van de eigen gedachten en gevoelens
FreeChoice voor particulieren

Voor meer informatie en/of vragen kun je de contactpagina gebruiken.
 
 
NIEUW: 

STICHTING OPEN MINDS NEDERLAND
OPENT TELEFONISCHE HULPLIJN
085 065 41 35
 
maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur

Stichting Open Minds Nederland heeft een open telefonisch spreekuur voor mensen die betrokken zijn of zijn geweest bij een gesloten groepering; Voor slachtoffers, familieleden of andere betrokkenen. De stichting zorgt voor eerste opvang op sociaal emotioneel vlak en heeft een netwerk van professionele hulpverleners, vaak ook ervaringsdeskundigen waarnaar indien nodig kan worden doorverwezen.
 
 


Zie voor meer informatie over schadelijke manipulatie de site van het Kennisplatform rond manipulatie en groepsdruk. 
Er is ook een anonieme zelftest  www.ontmaskermanipulatie.nl 
     

Rudie Kagie, editor van Vrij Nederland interviewde Frances Peters over haar achtergrond: 
Zie Artikel Vrij Nederland 15/6/13
 
FunX radio interview over leven in een nederlandse sekte.htm 
Manu interviewt op 6 april 2014 Carine Damen, schrijfster van het boek 'Ik was gek van geluk' en Frances Peters over-leven in een sekte. 

Overeenkomsten tussen Huiselijk Geweld en Sektarisch Misbruik.pdf