Geestelijk machtsmisbruik

Om volledig te kunnen herstellen van de effecten van machtsmisbruik, is het van het grootste belang er niet opnieuw 'in te trappen', vooral aan de start van die kwetsbare herstelperiode. Het zou helemaal mooi zijn als we ons bewust worden van onze eigen zwakke plekken en een manier vinden om die zwakke plekken te versterken, zodat we niet meer in die vallen trappen die machtsmisbruikers zetten.
 
Uit het boek 'The subtle power of spiritual abuse' van David Johnson & Jeff VanVonderen, hoofdstuk 17, heb ik een paar interessante 'weetjes' uitgelicht:

Het effect van geestelijk machtsmisbruik.

Om als machtsmisbruiker invloed uit te kunnen oefenen op personen die gevoelig zijn voor die invloed moet hij allereerst in contact komen met die personen. Het is, volgens de woorden van David Johnson, een kwestie van het zetten van de juiste vallen. De machtsmisbruiker stemt de vallen af op de profielen van de prooien die hij zoekt.
Die vallen bestaan uit de verschillende karakteristieke kenmerken van geestelijk machtsmisbruik.

Het punt is dat alleen bepaalde type mensen gelokt worden in de vallen die er worden neergelegd. Net zoals er één soort val is voor b.v. muizen en een andere voor vogels.
Het is natuurlijk niet zo dat iedereen met dat specifieke profiel in zo'n val gaat trappen, net zomin als alle muizen in een muizenval zullen trappen. Het blijkt, volgens David Johnson, wel zo te zijn dat degene die in die specifieke val trapt, de persoon is met dat specifieke profiel.
 
Hier volgen de verschillende vallen tegenover de profielen van de prooien die daarin trappen:

Val 1. Machtsvertoon

Het profiel van de prooi die in die val van machtsvertoon trapt:
Verstoord Godsbeeld; extreem zorgelijk voor anderen of voor uiterlijke omstandigheden; Mensenbehager; sterke behoefte aan straf of boetedoening vanwege zijn fouten en op die manier weer oké te voelen; negeren van het innerlijk kompas uit angst te kritisch te zijn; sterke behoefte aan structuur; moeite met ‘nee' zeggen; staan anderen toe misbruik van ze te maken.
 
Val 2. Prestatiegerichtheid

Het profiel van de prooi:
Perfectionist; Geeft op zonder het zelfs te proberen; alleen dingen willen doen waar hij goed in is; gebrek aan zelfdiscipline; niet kunnen toegeven dat hij fouten maakt; uitsteller; denkt dat God iemand is die meer geeft om wat hij doet, dan om wie hij is; niet kunnen ontspannen; geen plezier kunnen hebben zonder schuldgevoel; sterke behoefte aan goedkeuring van anderen; gevoel van voortdurende schaamte of zelfrechtvaardiging; hoge eisen stellend; te streng voor zijn kinderen; negatief zelfbeeld, zelfs zelfhaat; anderen voor schut zetten; defensieve vaardigheden (schuld aanpratend, rationaliserend, minimaliserend, liegend); moeite zichzelf te vergeven; moeite om Gods gave en vergeving te accepteren; egoïstisch (zelfzuchtig) voelen voor het hebben van behoeften; anderen willen redden van de consequenties van hun eigen gedragingen.

Val 3. Onuitgesproken regels

Het profiel van de prooi:
Uitstekende radar om spanning in situaties of in relaties op te merken; Gave om verborgen boodschappen te ontcijferen van anderen; zeggen dingen in code in plaats van rechtstreeks; praten over mensen in plaats van met hen. Verwachten dat anderen zijn ‘code' begrijpen; een verborgen betekenis zoeken in wat mensen zeggen.

Val 4. Gebrek aan balans

Het profiel van de prooi:
Sterke behoefte om gedachten, gevoelens en gedrag van anderen onder controle te hebben; geen realiteitszin meer wat betreft gevoelens,behoeften en gedachten; raden maar naar wat normaal is; stress-gerelateerde ziekten; laat voortdurend ‘onveilige' mensen te na komen; extreme vormen van ontkenning; soms zelfs last van waanvoorstellingen.
 
Val 5. Paranoia
Dit is een karakteristiek kenmerk van de machtsmisbruiker !

Het profiel van de prooi:
Het gevoel hebben dat áls er iets mis is of iemand van streek is, hij het moet hebben veroorzaakt; een gevoel dat als er een probleem is, hij het moet oplossen; het idee dat niemand hem begrijpt; bedreigd voelen door meningen die van hem verschillen; bang om gezonde risico's te lopen; wantrouwend of bang voor anderen; grenzen stellen om mensen weg te houden die hem juist kunnen helpen te groeien als mens; schuldgevoelens, terwijl hij niets verkeerds gedaan heeft; moeite om mensen te vertrouwen.

Val 6: Misplaatste loyaliteit

Het profiel van de prooi:
Sterke behoefte gelijk te hebben; kritisch tegenover anderen; anderen een derdegraads verhoor geven; bekrompen denkbeelden; angst in de steek gelaten te worden; bezitterig in relaties.
 
Val 7: Code van geheimhouding
 
Het profiel van de prooi:
Zelfanalytisch; opstandig tegen structuren; voelt zich eenzaam; leidt een dubbelleven; heeft er moeite mee om hulp te vragen.