Coachen of counsellen?

Een veelgestelde vraag is: Wat is het verschil tussen coachen en counsellen? Als je de beschrijvingen hieronder leest is het goed om in gedachten te houden dat de gebruikte technieken in de praktijk vaak in elkaar overlopen. 
Je hebt Ďcoachende counsellorsí en Ďcounsellende coachesí.

Wat is coachen?

Een coach is gericht op vaardigheden (b.v. sociale vaardigheden), die de cliŽnt wil aanleren en/of versterken. Een cliŽnt gaat op zijn/haar verzoek samen met de coach manieren vinden die het beste aansluiten bij zijn/haar ontwikkelingsbehoeften om de gewenste vaardigheden te kunnen versterken.

A. Samen helder krijgen hoe het zit met die vaardigheden nu.
B. Wat wil de cliŽnt samen met de coach bereiken?
C. Wat is voor de cliŽnt de beste weg om van A. naar B. te komen?

Een coach ondersteunt en begeleidt de cliŽnt op diens traject de gewenste vaardigheden aan te leren en/of te versterken.

Wat is counsellen?

Een counsellor gaat een laagje dieper dan een coach. De gevoelslaag achter onze houding, gedrag en woorden krijgt meer aandacht. Welke innerlijke overtuigingen Ďsturen' iemands persoonlijke gedachten, gevoelens en keuzes?

Wanneer iemand bijvoorbeeld is opgegroeid in een sekte of High Demand Group is er de vraag:
Welke invloed heeft de groep/sekte (gehad) op onze persoonlijke ontwikkeling en huidige situatie? Welke invloed zien we vandaag de dag op ons denken en handelen? Het bewuster worden van en begrip hebben voor onze gemaakte keuzes, handelen en ervaren is een belangrijke sleutel tot het (her)vinden van onze balans.

'Begrijpen is het begin van verandering. Het opent nieuwe wegen en keuzes. Maar de dingen anders zien is niet genoeg. Ware vrijheid komt pas als je de dingen anders gaat doen.'-           
(quote uit ĎEindelijk je eigen leven leiden' van Dr. Susan Forward en Craig Buck)