Bestanden / Downloads

Bestand Downloaden
Uit 'The Independent' 27/9/11 - Dit is het artikel (uit de Britse krant The Independent) 'War of words breaks out among Jehovah's Witnesses', wat gaat over de reactie op het Wachttorenartikel 'Will you head Jehovah's warnings' van 15 juli 2011.
artikel in independent.pdf
Interview FunX radio met Carine Damen en Frances Peters over sekten - FunX radio interviewt Carine Damen, schrijfster van het boek 'Ik was gek van geluk' en Frances Peters, coach/counsellor van cliënten die te maken hebben of hebben gehad met dwingende groepsculturen.
FunX radio interview over leven in een nederlandse sekte.htm
Opgroeien in een sekte - NL vertaling van Impact on children of being born/raised in a cultic group: ICSA Today
Geboren en getogen in een sekte - De impact op kinderen.pdf
Overeenkomsten tussen Huiselijk Geweld en Sektarisch Misbruik - Er zijn opvallende overeenkomsten tusen wat er plaatsvindt in relaties waar er sprake is van huiselijk geweld en dwingende groepsculturen waar sektarisch misbruik voorkomt. (Vertaling van quote uit artikel geschreven door David Ward; Domestic Violence as a Cultic System Cultic Studies Journal Volume 17: 2000 AFF (American Family Foundation now International Cultic Studies Association –ICSA: members can access at: www.icsahome.com)
Overeenkomsten tussen Huiselijk Geweld en Sektarisch Misbruik.pdf
'Gezocht: Nieuwe Identiteit' - Het artikel is geschreven door Frances Peters en te vinden in het vakblad Tijdschrift voor Coaching 3/2011.
pdf Artikel Frances TvC 3 2011.pdf
ICSA Today article Children in Cults - Originele ICSA Today article: Impact on Children of Being Born Into/Raised in a Cultic Group
scan Engels icsa-artikel.pdf
Artikel in Trouw 27/12/11 over Kim van Enk - Dit bestand bevat het artikel in Trouw met de ervaringen van Kim van Enk als Jehovah's Getuige. Zij is nu acht jaar uit de organisatie.
Trouw artikel over Kim van Enk.doc
Waarom reguliere hulp voor sekteslachtoffers faalt - Uit het Archief van Trouw:
Al in 1998 werd gesignaleerd dat de reguliere hulp voor sekteslachtoffers niet afdoende was. Tenminste, zo werd dat ervaren door sekteslachtoffers zelf. Op dit moment, 2013, krijgt het effect die schadelijke groepen, zoals sekten, hebben op hun (ex)leden, meer aandacht van zowel de media als de hulpverlening. Het gaat de goede kant op, maar kan zeker nog beter. Het komt namelijk nog regelmatig voor dat hulpverleners een vooringenomen kijk hebben op sekteslachtoffers en hun verwerking, waardoor degenen die hulp zoeken bij hun verwerking niet adequate hulp ontvangen.
Uit het Archief van Trouw.pdf