Films en documentaires die meer inzicht kunnen geven in
de dynamiek in schadelijke groepen en relaties
 
 


Veel ex-leden van dwingende groepsculturen zeggen dat ze zich ervoor schamen dat ze niet doorhadden welke kanten van de groep schadelijk waren. Waarom zag ik het niet? Hoe kan het dat ik me zo liet misleiden? 
Het Grote Racisme Experiment, uitgezonden door BNN op 7 november 2013, is een mooi voorbeeld van het effect van groepsdruk en manipulatie. Hier zie je met eigen ogen wat er gebeurt na een paar uur doelbewuste indoctrinatie: 

 
 
 
Waarom sluiten mensen zich aan bij een sekte?
Ondertiteling ook in het Nederlands!   
Uitsluiting van elke vorm van omgang is de uiterste strafmaatregel die de leden van de organisatie van Jehovah's Getuigen kennen. De effecten daarvan zijn verstrekkend en schadelijk. 
Hun leidinggevenden verdedigen de strafmaatregel, binnen de eigen gelederen,  met vuur en vlam. Veel van hun leden zijn er heilig van overtuigd dat God dit van ze vraagt en dat ze dit uit liefde voor de uitgeslotenen moeten doen om ze tot 'berouw' te brengen... Wat zeggen de uitgeslotenen hier zelf over? ... 
 
 
Nederlands ondertitelde versie
 
 
De vormende kracht die er uit kan gaan van een groep is niet te onderschatten.
Onderstaand You Tube filmpje, getiteld Cults and Mindcontrol, geeft een heldere uitleg over hoe sekten gebruik maken van die kracht.

http://youtu.be/_RXEis52yQs
 
 
 
 
In dit You Tube filmpje zie je Leslie Morgan Steiner. Zij deelt hier haar persoonlijke ervaring met huiselijk geweld.

Een antwoord op de vraag 'Waarom gaan slachtoffers van huiselijk geweld niet gewoon weg?' :

 
 
 
 
 
 
Onderstaand You Tube filmpje, Jehovah's Getuigen à Charge, laat de documentaire Panorama (2002) zien.
Het gaat over kindermisbruik onder Jehovah's Getuigen en hun interne beleid daarover:
 
 
 


 
 
De zaak van Candice Conti versus het Wachttorengenootschap (de organisatie van Jehovah's Getuigen) is behandeld door het Gerechtshof van Californië, Amerika. Het Wachttorengenootschap is ter verantwoording geroepen voor haar aandeel aan het seksuele misbruik van kinderen onder Jehovah's Getuigen. en dient Candice Conti 2,8 miljoen dollar te betalen. Het Wachttorengenootschap is nalatig in het beschermen van de kinderen binnen hun organisatie. Door het actief afschermen van de pedofielen en incestplegers en het bagettaliseren van de ernst van de misdrijven, zijn ze medeverantwoordelijk gehouden voor de ontstane fysieke, emotionele en psychische schade.
Op het nieuws van PBS Newshour van 16 februari 2015 zie je het interview met Candice Conti:

                                      
                                                                                                       

 
De Wetenschap van Overtuigingskracht:
 
Het is zo menselijk om onder invloed van toegepaste 'Trucjes van Overtuigingskracht' beslissingen te nemen die men normaal gesproken niet zou nemen. Het is geen kwestie van intelligentie of het je wel of niet overkomt. Het overkomt de slimste.
Om te laten zien hoe dat werkt is onderstaand You Tube filmpje geplaatst. Deze overredingsmethoden worden ook toegepast in reclameboodschappen of propaganda materiaal. Methodes waar sekteleiders misbruik van maken. Herken jij een paar van deze 'trucjes'?
 
 
In onderstaand filmpje zie je een geanimeerde beschrijving van de Universele Beginselen van Overredingskracht gebaseerd op het onderzoek van Dr. Robert Cialdini, Professor Emeritus van Psychologie en Marketing (Arizona State University): 


Dr. Robert Cialdini & Steve Martin zijn co-auteurs (in samenwerking met Dr. Noah Goldstein) van de New York Times, Wall Street Journal en Business Week International Bestseller Yes! 50 Scientifically Proven Ways to be Persuasive (JA! 50 Wetenschappelijk Bewezen Manieren om Overtuigend te zijn).
 
 
Op 23 februari 2012, om 22.55 u. werd door de EO de documentaire Holland Doc: 'Het kaf en het koren' uitgezonden. Dit is een documentaire over de denkwijze van enkele aanhangers van Harold Camping. Camping voorspelde dat op 21 mei 2011 alle gelovigen in de hemel zouden worden opgenomen.
Zie voor de documentaire: www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1241686
 
  
In onderstaand 'you tube'-filmpje hoor je hoe Diane Benscoter, ex-Moonie, een hele korte beschrijving geeft van hoe sekten te werk gaan. Wees gewaarschuwd: Zij laat een aantal foto's zien die u kunnen shockeren.
 
 


http://www.ted.com/talks/ex_moonie_diane_benscoter_how_cults_think.html
     

Ellen Heijmerikx, de schrijfster van het boek 'Wij dansen niet', was te gast bij de talkshow 'Pauw en Witteman'. Ze is opgegroeid in de sekte 'De Noorse Broeders' en vertelde over ervaringen uit haar sekteverleden. Ze verliet de sekte op negentien jarige leeftijd: 
http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=23233&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=b9c722c2cb5e1b590bd13fdaf3b2de7c
 
 
Zie ook het interview met Ellen Heijmerikx op Lezentv.nl :
 
 
De documentaire 'Undercover in Nederland', van Alberto Stegeman. Het gaat over de sekte 'Miracle of love'. Het programma werd uitgezonden op 27 februari 2011:
http://www.sbs6.nl/programmas/undercover-in-nederland/videos/seizoen-0/49-miracle-of-love/undercover-in-nederland-49
 
 
 
 
 

 

 

'Wag the dog', met Dustin Hoffman en Robert De Niro'The Wave', een korte film gebaseerd op een experiment van de geschiedenis docent Ron Jones op Cubberley High School in Palo Alto (VS) in 1967.