FreeChoice voor particulieren 
 
FreeChoice staat voor de vrijheid je eigen keuzes en beslissingen te (leren) nemen. Om dit vanuit je hart te kunnen doen, is het belangrijk een eigen identiteit te ontwikkelen. Dit is voor degenen die zijn opgegroeid in een dwingende groepscultuur of abusieve relatie niet zo vanzelfsprekend als dat kan zijn voor anderen in de maatschappij. Het is een grote uitdaging zich los te maken van die groepsidentiteit en een eigen identiteit te ontwikkelen. Zich werkelijk vrij te voelen vanuit die eigen kern persoonlijke keuzes te maken.
FreeChoice geeft informatie en ondersteuning aan mensen uit dwingende groepsculturen of relaties, sterk gecontroleerde (religieuze) milieus, Nieuwe Religieuze Bewegingen, sekten, High Control Groups (HCG),  geradicaliseerde of extremistische groeperingen. 
1. FreeChoice biedt coaching en counselling aan mensen die jarenlang deel hebben uitgemaakt van deze groepen of geboren en getogen zijn in deze milieus, en geeft ondersteuning bij de zoektocht naar een eigen identiteit.                                                            
2. Ook biedt FreeChoice kort- en langdurige coachtrajecten aan ter ondersteuning van al lopende trajecten bij andere hulpverleners.                                                        
3. FreeChoice geeft ook presentaties. De onderwerpen variëren van ‘Sektarisch gedrag herkennen’, ‘‘Inzicht in Dwingende Groepen’ tot ‘De kracht van Overtuigingen’. Kernvraag blijft: Waar ligt de grens tussen ethische en onethische beďnvloeding? 
Vooral bij tweede generatie sekteleden is ná het verlaten van de schadelijke groep of relatie behoefte aan informatie en belangrijke inzichten. Informatie die belangrijk is om te kunnen begrijpen wat er met je gebeurt en om te kunnen benoemen wat je ervaart. Ondanks alle goede bedoelingen van de omgeving is er vaak onbegrip voor je specifieke ervaringen. Het is een grote uitdaging de impact van de sektarische denkbeelden en overtuigingen uit te leggen aan anderen. Zeker wanneer je zelf nog in de war bent van wat je hebt ervaren. Hoe leg je uit wat je zelf nog moeilijk kunt plaatsen of verwerken? Daarbij kan verwarring, schaamte, schuldgevoelens, angsten en extreem plichtsbesef je behoorlijk in de weg zitten. Daar kan ik je bij helpen.
Uit onderzoek is gebleken dat een voormalig sektelid die daarin is geboren en getogen voor andere uitdagingen komt te staan dan een persoon die zich op volwassen leeftijd heeft aangesloten. Een tweede generatie ex-sektelid heeft n.l. geen pre-sekte identiteit om op 'terug te vallen'. De confrontatie met de werkelijkheid buiten de sekte of relatie is onvermijdelijk en kan heftig zijn. Opvang, begrip en ondersteuning zijn belangrijk voor je herstel.
Ben jij één van degenen die is opgegroeid in een omgeving met schadelijke manipulatie? Heb jij je sekte of High Control Group (HCG) verlaten tijdens je tienerjaren, met alle ingrijpende gevolgen van dien, waaronder verlies van contact met je familie en/of vrienden die nog actieve sekteleden zijn? Of ben jij één van degenen die als kind en tiener in de sekte is gebleven en je volledig ging identificeren met de groep? Ben jij op oudere leeftijd tot het besef gekomen dat je eigen identiteit nooit tot ontwikkeling is gekomen en heb je nu ondersteuning nodig bij het ontdekken van je eigen identiteit? Dan kan FreeChoice je daarbij helpen.
Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Je bent van harte welkom.
De contactgegevens: 

 

FreeChoice

Frances Peters

Tel: +31332866017

Mob: +31610323202

Email: freechoice10@gmail.com

Website: www.free-choice.nl

KvK nr: 32172433

 

Een kennismakingsgesprek, bij voorkeur in persoon, kost €25, exclusief (€30,25 inclusief). 

Elke volgende sessie kost € 50 exclusief (€60,50 inclusief).

Een sessie duurt 60 - 90 minuten.