http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1279774/2011/06/16/Kamer-bestrijdt-psychisch-misbruik-van-zwakke-personen-door-sektes.dhtml
 
DOSSIER

WETSTRAAT

Kamer bestrijdt psychisch misbruik van zwakke personen door sektes

16/06/11, 20u43

De Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat mentale destabilisatie van personen of misbruik van zwakke personen strafbaar stelt. Het parlement wil zo niet alleen malafide praktijken van sektes bestrijden, maar ook inbreuken beteugelen op de psychische integriteit van mensen in familiale kring of in instellingen. Bij de stemming waren er 99 stemmen voor en 40 onthoudingen (N-VA, Vlaams Belang, LDD en Louis Laurent).

Het parlement sleutelt al heel lang aan deze wetgeving. Het gaat om een uitloper van de onderzoekscommissie die eind de jaren '90 aanbevelingen formuleerde rond de aanpak van sekten. Een van de aanbevelingen was het strafbaar stellen van misbruik van kwetsbare personen. Vaak zetten sektes zwakkere personen immers onder druk om bepaalde daden te stellen. Dat kan zelfs gaan tot vormen van slavernij of prostitutie.
 
Bedoeling is dat dergelijk psychologisch misbruik of mentale destabilisatie voortaan strafbaar wordt gesteld. Het wetsvoorstel, van de hand van PS'er André Frédéric, voert in het strafwetboek daarom een nieuwe categorie in.
 
De wettekst beschermt echter niet enkel slachtoffers van sektarische organisaties. Alle vormen van misbruik van zwakke personen en ouderen in het bijzonder - het gaat meer concreet om alle personen die kwetsbaar zijn omwille van hun leeftijd, ziekte, zwangerschap of lichamelijk of geestelijk gebrek - zullen voortaan strenger worden aangepakt. De parlementsleden integreerden daarom een reeks andere voorstellen - van CD&V, cdH en Open Vld - in de tekst.
 
Zo wordt het misbruiken van bijzondere kwetsbare personen voortaan een verzwarende omstandigheid. Om zwakkere personen meer kansen te geven, wordt ook het beroepsgeheim versoepeld.
Op de inbreuken staat een gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar en geldboetes van 50 tot 1.000 euro. Bij verzwarende omstandigheden gaat het om 2 tot 5 jaar cel en boetes van 100 tot 2.000 euro. Wanneer een slachtoffer door misbruik overlijdt, kan de celstraf oplopen van 10 tot 15 jaar. (belga/kve)