Deze presentatie is in eerste instantie bedoeld voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs.
Veel jongeren hebben in hun leven te maken met de invloed van emotioneel schadelijke groepen. Óf ze hebben er rechtstreeks mee te maken óf ze kennen iemand die er mee te maken heeft.
 
Sekten en High Control Groups (HCG) zijn sterk gefocused op mensen die in 'n kwetsbare levensfase zitten.
Jongeren horen daar ook bij. Deze leeftijdsgroep is extra gevoelig vanwege de behoefte ergens bij te horen en een doel in hun leven te vinden. Sekten en HCG's, die hun schadelijke kant handig weten te camoufleren, lijken juist aan die behoeften te voldoen. Het strijden voor een betere wereld, en zichzelf volledig inzetten voor de (religieuze) idealen van de groep. 'Samen sterk voor het collectieve doel'. Geradicaliseerde en extremistische groepen spelen hier op in.
 
Wat versterkt onze weerbaarheid tegen de schadelijke invloeden van High Control Groups? 
De presentatie 'De invloed van groepen en eigenwaarde' maakt jongeren bewuster van wat er zich afspeelt áchter de schermen en geeft jongeren de gelegenheid vragen te stellen over het onderwerp.  

Wat zijn de kenmerken en de werkwijzen van sekten en HCG's?
Wat kunnen we zelf doen om de subtiele manipulatie en propaganda van HCG's te doorzien?
 
Een sterke eigen identiteit en eigenwaarde is een beproefd middel tegen schadelijke manipulatie en versterkt het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.
Daarna praten we over de vragen: Wat kunnen we zelf doen om onze eigenwaarde te versterken? Wat is eigenwaarde en wat zijn de bouwstenen daarvan?
 
 Na de presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
 
 
Wilt u liever eerst overleggen wat de mogelijkheden zijn van deze presentatie voor uw school en/of jongerengroep?
Het is mogelijk de presentatie nog meer aan te laten sluit bij de behoeften van de doelgroep die u voor ogen heeft.
 
Neem contact op via het emailadres  info@free-choice.nl of bel 033-2866017