OwnFreeChoice-Trainingen 
 
Voor de meeste ex-leden geldt dat er binnen de groep of relatie te weinig (of soms geen) ruimte was om een aantal essentiële vaardigheden voldoende te ontwikkelen, waardoor aansluiting buiten de groep of relatie als moeilijk ervaren kan worden. 
 
OwnFreeChoice maakt hiertoe trainingen op maat. De deelnemersgroepen zijn klein. Er wordt een veilig klimaat gecreëerd door gezamenlijk afspraken te maken. Iedere deelnemer krijgt vooraf een kennismakingsgesprek. Er wordt met thuisopdrachten gewerkt en er worden handout’s verstrekt.
 
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen: 
 
-Assertiviteit met respect voor anderen 
-Inzicht in eigen gedrag en handelen 
-Omgaan met stress 
-Manipulatie 
-Grenzen stellen, herkennen en bewaken 
-Rolpatronen 
-Lichaamstaal 
-Vertrouwen en intuïtie 
-Kritiek geven en ontvangen 
-Boosheid uiten 
-Op boosheid reageren 
-Onderhandelen 
-Luisteren 
-Observeren en interpreteren 
-Wensen en eisen 
-Veranderen….. maar hoe 
 
Een training omvat 10 bijeenkomsten.